ALGEMENE VOORWAARDEN

1. identiteit van de verkoper

Butler Food Comm.V.
Ondernemingsnummer: 0640776852
BTW nummer: BE0640776852

 Contactgegevens:

Gemeenteplein 21
2520 Broechem
+32 485 62 65 72

Info@butler-services.be
www.butler-services.be

 

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling dien je te verklaren kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, deze te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan.

 

2. Bestellen

 

De website laat je toe om bestellingen te plaatsen waarbij je kan kiezen uit verschillende gerechten die aan huis worden geleverd. De prijzen van de gerechten staan op de website vermeld. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingevoerde gegevens. Na het plaatsen van de bestelling, krijg je een e-mail ter bevestiging. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor leveringen die niet kunnen plaatsvinden omwille van foutief ingegeven informatie.

 

3. Prijzen

 

De prijzen van de verschillende producten staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, inkopen doen, bereiden, verpakken en leveren van de maaltijden aan huis. De prijs is steeds inclusief toepasselijke belastingen. Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden. De betaalmethodes die wij aanvaarden staan bij het bestelformulier aangegeven. Wij kunnen deze betaalmethodes van tijd tot tijd aanpassen.

 

4. Leveringen

 

De producten worden gekoeld geleverd conform de wettelijke vereisten inzake transport van verse voeding. Je gaat akkoord met de aflevering van de maaltijden op het opgegeven afleveringsadres en opgegeven leverdag. Je zorgt ervoor dat de maaltijden in ontvangst kunnen genomen worden. Jij bent vanaf dat moment verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen. Indien de klant onjuiste gegevens invoert, en wij de levering niet kunnen voldoen, kunnen deze kosten niet op Butler Food verhaald worden. Indien een pakket beschadigd blijkt te zijn bij overdracht van het pakket aan de persoon die het pakket in ontvangst neemt, mag de ontvanger het pakket op dat moment verhalen op Butler Food. Na ontvangst is dit niet meer mogelijk.

 

5. Voedselagentschap

 

Butler Food voldoet aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

 

6. Betaling

 

De betaling van bestellingen gebeurt bij leveren van de bestelling via payconiq of achteraf via overschrijving. De betaalmethodes staan duidelijk vermeld op het bestelformulier en bij het plaatsen van de bestelling dien je één van deze betaalmethodes te kiezen. De betaalmethode wordt verder bevestigd bij het bevestigen van de bestelling.

 

7. Bescherming van de persoonsgegevens

 

De gegevens verzameld in het kader van onze dienstverlening zullen alleen gebruikt worden om onze diensten correct uit te voeren en de gebruikerservaring te optimaliseren, zoals bepaald in ons privacy beleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen Info@butler-services.be¸

 

8. Beperking van de aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Butler Food levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Butler Food de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Butler Food kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 

9. Overmacht

 

In geval van overmacht is Butler Food niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Butler Food die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

10. Algemene voorzieningen

 

Butler Food behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Deze wijzigingen zullen ter kennis worden gebracht aan klanten.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Butler Food beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.